ژوئن 26, 2015

اعطای نمایندگی آموزشی معماری

با توجه به گسترش آموزش های تخصصی موسسه آموزشی بُعد در زمینه معماری این موسسه تصمیم به اعطای نمایندگی به موسسات خصوصی در دیگر شهر های […]