ژوئن 10, 2015

نشست تخصصی معمار و شهرسازی معاصر

نشست تخصصی معمار و شهرسازی معاصر    معرفی کنفرانس موسسه آموزشی بُعد با همکاری دانشگاه های تهران – دانشگاه تبریز- هنر اسلامی تبریز-وزارت راه-دانشگاه آزاد تبریز- […]
مارس 20, 2015

کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر  معرفی کنفرانس کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر (ICOHACC 2015) اردیبهشت ماه 1394 در تبریز برگزار […]