آرکی‌لکچر – معاصریت ۲ (کالبدشکافی معماری معاصر تبریز)
مهر ۱۵, ۱۴۰۲
دومین فستیوال معماری معاصر ایران ۱۴۰۲ – آن‌بیلت
مهر ۱۵, ۱۴۰۲