مهر ۱۵, ۱۴۰۲

آرکی‌لکچر – رهیافت (پیش‌انگاری معماری آینده تبریز)

۱۵ مهر ۰ عنوان رویداد آرکی‌لکچر – رهیافت پیش‌انگاری معماری آینده   تبریز محل برگزاری گالری سرانو تبریز بیانیه آرکی‌لکچر – رهیافت: به عقیده ما آینده معماری […]
شهریور ۲۷, ۱۴۰۲

آرکی‌لکچر – معاصریت ۲ (کالبدشکافی معماری معاصر تبریز)

۲۷ شهریور ۰ عنوان رویداد آرکی‌لکچر – معاصریت ۲ کالبدشکافی معماری معاصر تبریز محل برگزاری گالری سرانو تبریز بیانیه آرکی‌لکچر – معاصریت: به عقیده ما آینده […]
تیر ۱۰, ۱۴۰۲

آرکی‌لکچر – معاصریت (کالبدشکافی معماری معاصر تبریز)

۱۰ تیر ۰ عنوان رویداد آرکی‌لکچر – معاصریت کالبدشکافی معماری معاصر تبریز محل برگزاری شهرداری تبریز بیانیه آرکی‌لکچر – معاصریت: به عقیده ما آینده معماری بیشتر […]