تیر ۵, ۱۳۹۴

اعطای نمایندگی آموزشی معماری

با توجه به گسترش آموزش های تخصصی موسسه آموزشی بُعد در زمینه معماری این موسسه تصمیم به اعطای نمایندگی به موسسات خصوصی در دیگر شهر های […]