نوامبر 14, 2016

کارگاه شکل گیری معماری معاصر ایران در طرح های معماران جوان

  دانشگاه فنی حرفه ای منطقه یک کشوری با مشارکت موسسه معماران فردا برگزار می کند : کارگاه شکل گیری معماری معاصر ایران در طرح های […]
نوامبر 14, 2016

همایش هنر و صنعت در ساختمان

همایش عمران، معماری و شهر سازی هنر و صنعت در ساختمان دانشگاه فنی و حرفه ای با مشارکت موسسه معماران فردا برگزار می کند … برای […]
نوامبر 9, 2016

کارگاه شکل گیری معماری معاصر ایران در طرح های معماران جوان

دانشگاه فنی حرفه ای منطقه یک کشوری با مشارکت موسسه معماران فردا برگزار می کند : کارگاه شکل گیری معماری معاصر ایران در طرح های معماران […]
رفتن به نوار ابزار