مهر ۱۵, ۱۴۰۲

آرکی‌لکچر – رهیافت (پیش‌انگاری معماری آینده تبریز)

۱۵ مهر ۰ عنوان رویداد آرکی‌لکچر – رهیافت پیش‌انگاری معماری آینده   تبریز محل برگزاری گالری سرانو تبریز بیانیه آرکی‌لکچر – رهیافت: به عقیده ما آینده معماری […]